JAR 2011/198, Kantonrechter Heerenveen 29-06-2011, BR0011, 345938\CV EXPL 11-709 (met annotatie van mr. H.J. Funke)

Inhoudsindicatie

Overlijden werknemer, Recht op uitbetaling vakantiedagen erven

Samenvatting

De werknemer is op 1 april 1997 in dienst getreden van de werkgever. Het dienstverband van partijen is geëindigd door het overlijden van de werknemer. Ten tijde van het overlijden stonden er nog 266,09 vakantie-uren open. De vakantiedagen vertegenwoordigen een waarde van € 3.467,15 bruto. De erfgename, de echtgenote van de werknemer, vordert op grond van art. 7:641 BW betaling van de nog openstaande…

Verder lezen
Terug naar overzicht