Naar de inhoud

JAR 2011/227, Gerechtshof Leeuwarden 19-07-2011, BR2346, 200.048.396/01 (met annotatie van mr. J.P.H. Zwemmer)

Inhoudsindicatie

Loon oproepkracht bij arbeidsduur van minder dan 3 uur per rit, Art. 7:628a BW niet van toepassing bij duidelijk arbeidspatroon

Samenvatting

De werkneemster is sinds januari 2002 tot en met 1 maart 2007 als taxichauffeur in dienst geweest van de werkgever. Over de periode 1 augustus 2006 tot einde dienstverband bedroeg de overeengekomen arbeidsomvang 12 uur per week. Aan de werkneemster is voor het schooljaar 2006/2007 een schoolroute toebedeeld voor het brengen naar en het halen van school. Daarbij was globaal…

Instantie Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak19-07-2011
PublicatieJAR 2011/227 (Sdu Jurisprudentie Arbeidsrecht), aflevering 12, 2011
Annotator
  • mr. J.P.H. Zwemmer
Zaaknummer200.048.396/01
LJN LJN:BR2346
Overige publicaties
  • JIN 2011/617
RechtsgebiedArbeidsrecht
Rechters
  • mr. Kuiper
  • mr. Fikkers
  • mr. Boon-Niks
Partijen De werkneemster te [...],
appellante in het principaal en verweerster in het incidenteel appel,
in eerste aanleg: eiseres,
advocaat: mr. J. Keizer, kantoorhoudende te Groningen,
tegen
de werkgever te [...],
geïntimeerde in het principaal en appellante in het incidenteel appel,
in eerste aanleg: gedaagde,
advocaat: mr. M.H. Elshof, kantoorhoudende te Leeuwarden.
Regelgeving
  • BW Boek 7 - 628a