JAR 2011/263, HvJ EU 13-09-2011, , n.v.t. (met annotatie van mr. T. van den Berge)

Inhoudsindicatie

Ontslag piloten op 60-jarige leeftijd niet noodzakelijk voor de veiligheid van het luchtverkeer

Samenvatting

Prigge, Fromm en Lambach zijn jarenlang als piloot en vervolgens als boordcommandant bij Deutsche Lufthansa in dienst geweest. Hun arbeidsovereenkomsten zijn in 2006 en 2007 geëindigd op het moment dat zij de leeftijd van 60 jaar hadden bereikt. De piloten stellen dat die beëindiging een ongeoorloofde vorm van leeftijdsdiscriminatie oplevert. Het Bundesarbeitsgericht vraagt het HvJ EU of Richtlijn 2000/78 zich verzet tegen een nationale regeling die toestaat dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht