JAR 2011/28, Voorzieningenrechter Kantonrechter Heerenveen 13-10-2010, , 330669\CV EXPL 10-5118

Inhoudsindicatie

Studiekostenbeding, Begrip “totale cursuskosten” onduidelijk, dus kosten niet verhaalbaar

Samenvatting

De werknemer is bij de werkgever in dienst geweest als monteur tegen een salaris van € 1.935,= bruto per maand. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat, indien het dienstverband op verzoek van de werknemer binnen 12 maanden na volledige afschrijving van de studiekosten wordt beëindigd, de totale cursuskosten op de werknemer worden verhaald. De werknemer heeft de arbeidsovereenkomst per 1 september 2010 opgezegd. Blijkens de eindafrekening had de werknemer…

Verder lezen
Terug naar overzicht