JAR 2011/280, EHRM 12-09-2011, , 28955/06, 28957/06, 28959/06, 28964/06 (met annotatie van mr. I.J. de Laat)

Inhoudsindicatie

Vrijheid van meningsuiting en vakbondsvrijheid, Beledigende uitlatingen en spotprent in nieuwsbrief vakbond

Samenvatting

De vier werknemers in onderhavige zaak zijn als bezorgers in dienst geweest van een Spaans bedrijf. Tussen hen en de werkgever is geprocedeerd over de vraag of de werknemers al dan niet in loondienst waren (de "salaried-worker status" hadden). In die procedures hebben twee niet in loondienst zijnde bezorgers tegen de werknemers getuigd. De werknemers hebben een vakbond opgericht en zijn daarvan het bestuur gaan vormen. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht