JAR 2011/304, Kantonrechter Leeuwarden 25-10-2011, BU2509, 355407\CV EXPL 11-3512 (met annotatie van mr. J.P.H. Zwemmer)

Inhoudsindicatie

Verhouding inlener en uitzendkracht, Art. 7:611 BW niet rechtstreeks van toepassing, Geen motivatieplicht beëindigen inzet uitzendkracht

Samenvatting

Met ingang van 18 januari 2010 is de uitzendkracht werkzaam bij het uitzendbureau op basis van een arbeidsovereenkomst Fase A met uitzendbeding. Tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht is tevens een detacheringsovereenkomst Fase A gesloten uit hoofde waarvan de uitzendkracht als servicemedewerker voor de periode 18 januari 2010 tot en met 11 april 2010 bij de inlener werkzaam is. Ook na 12 april 2010 werkt de…

Verder lezen
Terug naar overzicht