JAR 2011/33, Kantonrechter Maastricht 24-11-2010, BO7632, 393965 EJ VERZ 10-5766 (met annotatie van mr. E. Knipschild)

Inhoudsindicatie

Instemmingsrecht na gestokt overleg met vakbonden, Geen vervangende toestemming voor ondernemer, Vakbonden gevoegd als belanghebbenden

Samenvatting

De ondernemer heeft op 12 mei 2010 zijn OR gevraagd in te stemmen met een voorgenomen besluit tot wijziging van het dienstrooster binnen de Brandweer Limburg-Zuid. Deze kwestie is sinds 2007 aan de orde in het landelijke en lokale georganiseerde overleg met vakbonden naar aanleiding van het terugbrengen van de maximale arbeidsduur van 54 uur per week naar 48 uur, als uitvloeisel van Richtlijn 2003/88/…

Verder lezen
Terug naar overzicht