JAR 2011/48, Kantonrechter Maastricht 29-12-2010, BP0925, 402115 EJ VERZ 10-6916

Inhoudsindicatie

Ontbindingsverzoek werknemer, Onheuse bejegening tijdens ziekte onvoldoende onderbouwd, Geen vergoeding

Samenvatting

De werkneemster is op 1 december 2008 bij de werkgever in dienst getreden in de functie van baliemedewerker tegen een bruto maandsalaris van € 1.637,70. De werkneemster is vanaf 22 februari 2010 arbeidsongeschikt. De werkneemster stelt dat de werkgever haar tijdens haar ziekte van meet af aan onheus heeft bejegend. De werkgever heeft haar meermaals uitgescholden en gesteld dat de werkneemster niet ziek zou zijn. Daarnaast heeft de werkgever geprobeerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht