JAR 2011/81, Kantonrechter Sneek 19-01-2011, BP2742, 317900\CV EXPL 10-1062 (met annotatie van mr. J.P.H. Zwemmer)

Inhoudsindicatie

Opzegging na beëindiging inleenovereenkomst niet kennelijk onredelijk, Beperkte herplaatsingsmogelijkheden inherent aan payrollbedrijf

Samenvatting

De werknemer is op 1 februari 1999 in dienst getreden bij het verhuurbedrijf X in de functie van medewerker magazijnbeheerder. In maart 2002 heeft het verhuurbedrijf X haar gehele personeelsbestand overgedragen aan een payrollbedrijf (hierna: de werkgever). De werkgever heeft de werknemer vervolgens exclusief uitgeleend aan het verhuurbedrijf X. Het verhuurbedrijf X heeft de inleenopdracht met betrekking tot de werknemer in november 2009 opgezegd vanwege bedrijfseconomische en -organisatorische redenen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht