JAR 2012/101, Kantonrechter Maastricht 09-12-2011, BV7891, 440930 OV VERZ 11-3684 (met annotatie van mr. I. Zaal)

Inhoudsindicatie

Ondernemingsraad vordert naleving van gemaakte afspraak, Art. 36 WOR niet van toepassing, Kader van art. 27 WOR hanteren

Samenvatting

De ondernemer onderhandelt niet met de vakbonden over de bij zijn bedrijf geldende arbeidsvoorwaarden, maar met de OR. Tussen de OR en de ondernemer heeft overleg plaatsgevonden over een door de ondernemer gewenste afbouw van de regeling voor ploegentoeslag. De OR heeft ingestemd met een nieuw model waarin dit is vastgelegd. Vervolgens is echter een conflict ontstaan over de wijze van toepassing van…

Verder lezen
Terug naar overzicht