JAR 2012/106, Gerechtshof Amsterdam 16-03-2012, BV9235, 200.100.298/01 OK

Inhoudsindicatie

Besluit kennelijk onredelijk, Motivering te mager, Ondernemer verplicht om inzicht te verschaffen in beweegredenen voor besluit en afwijking van advies

Samenvatting

In december 2007 is het rapport 'Algemene Doorlichting Rampenbestrijding, de stand van zaken 2003-2007', opgesteld door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verschenen. Uit dit rapport volgt dat de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) van Flevoland en Gooi en Vechtstreek bij een crisis, ramp of grootschalig optreden nauwelijks in staat is om zelfstandig…

Verder lezen
Terug naar overzicht