JAR 2012/123, Rechtbank Leeuwarden 30-03-2012, BW1159, 118840/KG ZA 12-91 (met annotatie van mr. dr. A. Stege)

Inhoudsindicatie

Staking politie tijdens voetbalwedstrijd verboden, Openbare orde en veiligheid

Samenvatting

Tussen de Minister van Veiligheid en Justitie is vanaf september 2011 overleg gevoerd over een nieuwe cao voor de politie. De onderhandelingen hadden eind maart 2012 nog niet tot overeenstemming geleid. De politiebonden hebben aangekondigd op zondag 1 april 2012 tijdens de voetbalwedstrijd SC Cambuur-FC Zwolle een werkonderbreking te zullen houden. Daardoor zal de voetbalwedstrijd niet kunnen rekenen op een volwaardige ondersteuning door politie-eenheden. De Politieregio Fryslân vordert in kort geding…

Verder lezen
Terug naar overzicht