JAR 2012/155, EHRM 18-04-2012, , 20041/10 (met annotatie van mr. I.J. de Laat)

Inhoudsindicatie

Geen inzagerecht werkgever in medische gegevens werknemer, Equality of arms, Geen schending EVRM, Deskundigenbericht

Samenvatting

De werknemer is bij de werkgever, een vennootschap naar Frans recht, in dienst geweest als “pipe cutter”. In november 2005 heeft de werknemer aangegeven, onder verwijzing naar een medische verklaring, dat hij een beroepsziekte heeft opgelopen, namelijk gecalcificeerde pleura plaques en kanker van de rechterlong. De sociale zekerheidsinstantie CPAM (la caisse primaire d’assurance maladie) heeft de ziekte van de werknemer…

Verder lezen
Terug naar overzicht