JAR 2012/174, UWV WERKbedrijf Arnhem 24-05-2012, , O-1220105 AMU

Inhoudsindicatie

Weigering ontslagvergunning, Werknemer mag werken tijdens procedure over verblijfsvergunning, Toevoegen ontslaggrondslag niet toegestaan

Samenvatting

De werkneemster is op 1 januari 2012 in dienst getreden bij de werkgever. De werkgever is in de veronderstelling dat de werkneemster beschikt over een verblijfsvergunning als kennismigrant. Na contact met de IND is gebleken dat de vergunning op basis van incorrecte gegevens is verstrekt. De werkgever is van mening dat de werkneemster hiermee verwijtbaar handelt. Hij dient een ontslagaanvraag in. De werkneemster maakt hiertegen bezwaar en laat weten dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht