JAR 2012/19, HvJ EU 22-11-2011, , C-214/10 (met annotatie van mr. J. Dop)

Inhoudsindicatie

Verval van vakantiedagen na overdrachtsperiode van 15 maanden niet in strijd met EU-recht, Volledige arbeidsongeschiktheid

Samenvatting

De werknemer heeft in 2002 een infarct gehad tengevolge waarvan hij zwaar gehandicapt is geraakt. Vanaf oktober 2003 ontving hij een uitkering wegens volledige arbeidsongeschiktheid. Deze situatie duurde voort tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst per 31 augustus 2008. De werknemer heeft aanspraak gemaakt op vergoeding van niet-opgenomen vakantiedagen over de kalenderjaren 2006, 2007 en 2008. In hoger beroep heeft het Landesarbeitsgericht Hamm…

Verder lezen
Terug naar overzicht