JAR 2012/192, HvJ EU 21-06-2012, , C-78/11

Inhoudsindicatie

Samenloop arbeidsongeschiktheid en bedrijfsvakantie, Behoud recht op vakantie, Tijdstip waarop arbeidsongeschiktheid is ingetreden niet bepalend

Samenvatting

De Spaanse vakbonden hebben een procedure tot regeling van een collectief arbeidsgeschil aanhangig gemaakt om in rechte te doen vaststellen dat de aan de collectieve arbeidsovereenkomst voor warenhuizen onderworpen werknemers het recht hebben om hun jaarlijkse vakantie met behoud van loon op te nemen, ook al valt deze vakantie samen met afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid. De Spaanse werkgever is van mening dat werknemers die voor het begin van een vooraf vastgestelde vakantieperiode…

Verder lezen
Terug naar overzicht