JAR 2012/198, Kantonrechter Haarlem 30-05-2012, BW8593, 533148/CV EXPL 11-14360 (met annotatie van mr. P. Hufman)

Inhoudsindicatie

Arbeidsovereenkomst eindigt niet van rechtswege door bereiken pensioenleeftijd van 65 jaar

Samenvatting

De werkneemster is op 16 oktober 1990 bij de werkgever in dienst getreden. In haar arbeidsovereenkomst is niet bepaald dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, de pensioengerechtigde leeftijd of iets dergelijks. Op de arbeidsovereenkomst is geen cao van toepassing. De werkgever heeft bij brief van 16 juni 2011 aan de werkneemster geschreven: “(...) Het is in Nederland gebruikelijk (en bij de werkgever ook) dat werknemers…

Verder lezen
Terug naar overzicht