JAR 2012/240, Gerechtshof Amsterdam 18-07-2012, BX4168, 200.104.427/01

Inhoudsindicatie

Besluit kennelijk onredelijk, Besluit tot sluiting afdeling onvoldoende gemotiveerd, Alternatieven onvoldoende onderzocht

Samenvatting

De ondernemer geeft namens een aantal gemeenten uitvoering aan de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Daartoe beschikt de ondernemer onder meer over een arbeidsdiagnostisch centrum, de afdeling ADC. Nadat door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 24 oktober 2011 voor de ondernemer een daling van de taakstelling bekend is gemaakt en daarbij het budget van de ondernemer aanzienlijk is verminderd, heeft de OR op 2 december 2011 een adviesaanvraag ontvangen…

Verder lezen
Terug naar overzicht