JAR 2012/283, Kantonrechter Heerenveen 10-10-2012, BX9988, 385396\CV EXPL 12-1204

Inhoudsindicatie

Uitleg cao en uitleg principeakkoord, Cao-norm en Haviltex-criterium

Samenvatting

Imperial Tobacco enerzijds en FNV en CNV anderzijds zijn partij bij de CAO Imperial Tobacco 2009-2010. In die cao is bepaald dat de persoonlijke toeslag, die een aantal werknemers ontvangt als compensatie voor een teruggang in salaris in het verleden, wordt afgebouwd met eventuele “verhogingen als gevolg van een structuurwijziging van de salarisschaal”. Op 9 juli 2010 hebben Imperial Tobacco en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao…

Verder lezen
Terug naar overzicht