JAR 2012/287, Gerechtshof Amsterdam 14-09-2012, BX9486, 200.110.772/01 OK

Inhoudsindicatie

Besluit kennelijk onredelijk, Afwijken van randvoorwaarden onvoldoende gemotiveerd, Intrekking besluit

Samenvatting

Vier gemeenten worden per 1 januari 2013 samengevoegd tot de gemeente Goeree-Overflakkee. In verband daarmee is door de Stuurgroep Herindeling Goeree-Overflakkee onderzocht of de gemeente de taken op het gebied van de gemeentelijke belastingen, de Wet waardering onroerende zaken en de Wet basisregistraties adressen en gebouwen zelf zal gaan uitvoeren of dat deze zullen worden uitbesteed aan het Samenwerkingsverband Vastgoed Heffing en Waardebepaling (SVHW). De besluiten hierover worden voorbereid door…

Verder lezen
Terug naar overzicht