JAR 2012/297, HvJ EU 18-10-2012, , C-302/11, C-303/11, 304/11, C-305/11 (met annotatie van mr. dr. S.S.M. Peters)

Inhoudsindicatie

Gelijke behandeling, Niet meetellen van tijdens arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd opgebouwde anciënniteit bij omzetting naar vast contract

Samenvatting

Verzoekers in deze procedure zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij AGCM, een overheidsinstelling, in dienst geweest. Per 17 mei 2007 zijn hun overeenkomsten omgezet in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Daarbij is geen rekening gehouden met de anciënniteit die is opgebouwd tijdens de contracten voor bepaalde tijd. Verzoekers stellen dat AGCM aldus onterecht onderscheid maakt op grond van de tijdelijkheid van hun arbeidsovereenkomst…

Verder lezen
Terug naar overzicht