JAR 2012/316, ILO Committee on Freedom of Association 14-11-2012, , 2905

Inhoudsindicatie

Verplichting in postsector tot aanbieden arbeidscontracten, Geen strijd met recht op collectief onderhandelen, Overheid mag minimum arbeidsvoorwaarden vaststellen

Samenvatting

In de op 1 april 2009 in werking getreden Postwet 2009 is vastgelegd dat de Nederlandse postmarkt volledig wordt geliberaliseerd, conform de EG-richtlijn hierover. Op grond van de wet kunnen bij AMvB voorschriften worden gesteld over in acht te nemen arbeidsvoorwaarden, indien tegen sociaal onaanvaardbare arbeidsvoorwaarden arbeid wordt verricht. Bij nieuwe postbedrijven zijn de meeste postbezorgers werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht, waarbij beloning…

Verder lezen
Terug naar overzicht