JAR 2012/76, HvJ EU 26-01-2012, , C-586/10 (met annotatie van mr. E. Knipschild)

Inhoudsindicatie

Dertien arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet per definitie in strijd met EU-richtlijn

Samenvatting

De werkneemster was van 2 juli 1996 tot en met 31 december 2007 bij het Land Nordrhein-Westfalen in dienst op grond van in totaal dertien arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Zij werkte als griffie-assistente bij de dienst civiele zaken van het Ambtsgericht Köln. De overeenkomsten voor bepaalde tijd werden steeds gesloten ter vervanging van één van de voor onbepaalde tijd in dienst zijnde griffie-assistenten die met tijdelijk verlof…

Verder lezen
Terug naar overzicht