JAR 2012/78, Commissie Gelijke Behandeling 15-12-2011, , 2011-198 (met annotatie van mr. E. Cremers-Hartman)

Inhoudsindicatie

Voorkeursbeleid bij Universiteit, Benoeming meer vrouwen tot hoogleraar, Onderscheid naar geslacht

Samenvatting

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft beleid vastgesteld om de doorstroom van vrouwelijke medewerkers naar de functie van hoogleraar te bevorderen. Daartoe heeft de RUG zeventien vrouwelijke universitair hoofddocenten (UHD’s) voorgedragen voor benoeming tot hoogleraar. De benoeming kon plaatsvinden op basis van een persoonsgebonden bevordering, waarbij een op de persoon passende leerstoel werd gecreëerd. Uiteindelijk zijn twaalf vrouwen tot hoogleraar benoemd. In diezelfde periode zijn tevens…

Verder lezen
Terug naar overzicht