JAR 2013/104, Gerechtshof Amsterdam 12-02-2013, BZ4576, 200.115.448/01

Inhoudsindicatie

Onjuiste voorstelling van zaken bij aangaan convenant, Ernstige schending art. 25 WOR, Besluit toch niet kennelijk onredelijk

Samenvatting

De werkgever exploiteert de enige kerncentrale van Nederland, een windpark en een kolencentrale. De twee aandeelhouders van de werkgever zijn tevens enig afnemer van de energieproducten van de werkgever. In het kader van een beoogde aandelenoverdracht is op 1 juli 2011 met de ondernemingsraad een convenant overeengekomen waarin is bepaald dat de aandeelhouders voornemens zijn de kerncentrale en de kolencentrale tot het einde van 2033 in bedrijf…

Verder lezen
Terug naar overzicht