JAR 2013/122, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-04-2013, BZ6714, 200.039.176/01

Inhoudsindicatie

Overtreding concurrentiebeding, Gedeeltelijke vernietiging, Vrijheid van arbeidskeuze, Boete, Matiging

Samenvatting

Partijen hebben een geschil over overtreding van het tussen hen overeengekomen concurrentiebeding door de werknemer. De werkgever heeft beroep ingesteld tegen het vonnis van de kantonrechter. Na het tussenvonnis van het hof in hoger beroep is de vraag aan de orde of er grond is voor gehele of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding en of er reden is voor matiging van de op overtreding van het beding gestelde boete.

Het hof overweegt in dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht