JAR 2013/155, Gerechtshof Amsterdam 19-04-2013, BZ9689, 200.118.094/01 (met annotatie van mr. I. Zaal)

Inhoudsindicatie

Gefaseerde besluitvorming, Deelbesluiten kennelijk onredelijk, Gebod tot intrekking

Samenvatting

Op 7 en 12 november 2012 hebben KRO en NCRV ingestemd met het 3-3-2-model en daarmee met de fusie van hun bedrijfsorganisaties tot één nieuw omroepbedrijf. Daaraan voorafgaand heeft de OR van NCRV laten weten deze besluitvorming niet in de weg te staan, maar graag een overzicht te willen ontvangen van de te nemen besluiten en een tijdspad daarbij. NCRV heeft aan de OR informatie verschaft. Bij brief van…

Verder lezen
Terug naar overzicht