JAR 2013/181, HvJ EU 30-05-2013, , C-342/12

Inhoudsindicatie

Verplichting tot verstrekken inzage in arbeidsregister niet in strijd met Richtlijn bescherming persoonsgegevens mits noodzakelijk voor bescherming i.v.m. arbeidstijden

Samenvatting

De Portugese dienst voor de arbeidsvoorwaarden heeft bij de werkgever een inspectie verricht. Daarbij is vastgesteld dat het arbeidstijdregister, waarin de dagelijkse arbeidstijdvakken, de dagelijkse en wekelijkse rusttijden en de berekening van de dagelijkse en wekelijkse arbeidsuren van de werknemers zijn vastgelegd, niet beschikbaar was voor onmiddellijke raadpleging. Aan de werkgever is daarom een boete van € 2.000,= …

Verder lezen
Terug naar overzicht