JAR 2013/211, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 02-07-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:4669, 200.117.134 (met annotatie van mr. E.M. Hoogeveen)

Inhoudsindicatie

Collectieve actie onrechtmatig, Besmet verklaren van schip, Inbreuk op de rechten van derden of algemene belangen

Samenvatting

De werkgever is een op- en overslagbedrijf voor droge bulk met ongeveer 125 werknemers. Er is geen cao van toepassing. De werkgever heeft een belangenconflict met FNV Bondgenoten en HZC, als gevolg waarvan in september en oktober 2012 collectieve acties hebben plaatsgevonden. FNV en HZC hebben de loswerkzaamheden die bij de werkgever zouden plaatsvinden “besmet verklaard”. Dat hebben zij ook gedaan met betrekking tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht