JAR 2013/220, Kantonrechter Heerlen 26-06-2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:5073, 514887 CV EXPL 13-1697 (met annotatie van mr. E.M. Kuijken)

Inhoudsindicatie

Passende werkzaamheden tijdens ziekte, Vakantieopbouw, Europees recht

Samenvatting

Tussen partijen is in geschil of de werknemer vakantiedagen heeft opgebouwd tijdens een periode waarin hij ziek was voor zijn eigen werk, maar wel ander werk heeft gedaan. De kantonrechter stelt in dit opzicht vast dat de werknemer van 18 maart 2010 tot aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst 100% arbeidsongeschikt is geweest voor zijn eigen werk als chauffeur. Van november 2010 tot december 2011 heeft hij 30 tot 40 uur per week gewerkt aan zaken…

Verder lezen
Terug naar overzicht