JAR 2013/222, Gerechtshof Amsterdam 20-06-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2335, 200.123.797/01 OK

Inhoudsindicatie

Negatief advies OR, Ondernemer heeft in redelijkheid tot besluit kunnen komen

Samenvatting

Naar aanleiding van een onderzoek naar mogelijke organisatiewijzigingen, het veranderende politieke klimaat en een korting van de instellingssubsidie, heeft de ondernemer op 5 december 2011 een “Plan van aanpak verandertraject” voor advies aan de OR gezonden. De OR heeft hierover negatief geadviseerd, tenzij aan een aantal randvoorwaarden zou worden voldaan. Vervolgens heeft de ondernemer een “Uitwerkingsnotitie plan van aanpak verandertraject” ter advisering aan de OR voorgelegd. Ook hiermee…

Verder lezen
Terug naar overzicht