JAR 2013/274, Gerechtshof Amsterdam 08-10-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3274, 200.126.475/01 SKG (met annotatie van mr. C. Nekeman)

Inhoudsindicatie

Ontslag op staande voet geldig, Schending van de geheimhoudingsplicht, Voormalig lidmaatschap OR maakt dit des te ernstiger

Samenvatting

De werknemer is vier jaar lang lid geweest van de OR van de werkgever, een bedrijf dat diensten levert op het gebied van vermogensbeheer en beleggingen. Voor de werknemer gold de in art. 20 WOR neergelegde wettelijke geheimhoudingsplicht. Daarnaast was hij op grond van zijn arbeidsovereenkomst gebonden aan een geheimhoudingsbepaling. De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet als blijkt dat de werknemer vertrouwelijke informatie…

Verder lezen
Terug naar overzicht