JAR 2013/29, Gerechtshof Amsterdam 31-10-2012, BY5619, 200.113.225/01 (met annotatie van mr. C. Nekeman)

Inhoudsindicatie

Geen besluit ex art. 46d WOR (politiek primaat), OR adviesrecht wegens belangrijke investering

Samenvatting

Op 27 maart 2012 heeft het dagelijks bestuur van de ondernemer, Stadsdeel Amsterdam Zuid, besloten om aan de deelraad voor te stellen om in te stemmen met het ter beschikking stellen van een krediet van € 4.060.000,= voor de renovatie van zwembad “De Mirandabad”. Op 30 mei 2012 heeft de deelraad die kredietaanvraag “aangenomen”. De ondernemingsraad heeft zich op het standpunt gesteld…

Verder lezen
Terug naar overzicht