JAR 2013/30, Gerechtshof Amsterdam 18-12-2012, , 200.088.230/01 (met annotatie van mr. dr. A. Stege)

Inhoudsindicatie

Naleving CAO voor Uitzendkrachten, Werkgever dient achterstallig loon aan werknemers te betalen, Forfaitaire schadevergoeding ad € 100.000,= toewijsbaar

Samenvatting

SNCU heeft tot taak toe te zien op de naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Een werkgever die in gebreke is informatie te verstrekken dat hij de cao naleeft, verbeurt een forfaitaire schadevergoeding. De werkgever in deze zaak viel tijdens de algemeenverbindendverklaring onder de cao. SNCU heeft de werkgever diverse malen verzocht gegevens te verstrekken met betrekking tot 13 werknemers. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht