JAR 2013/302, HvJ EU 17-10-2013, , C-184/12 (met annotatie van mr. dr. E.J.A. Franssen)

Inhoudsindicatie

Beëindiging overeenkomst met handelsagent, Rechtskeuze, Uitleg van begrip “dwingend recht”

Samenvatting

Unamar, een vennootschap naar Belgisch recht, en NMB, een vennootschap naar Bulgaars recht, hebben vanaf 2005 jaarlijks een handelsagentuurovereenkomst gesloten met betrekking tot de exploitatie van de maritieme containerlijndienst van NMB. In de overeenkomsten was Bulgaars recht van toepassing verklaard. Bij brief van 19 december 2008 heeft NMB Unamar meegedeeld dat de overeenkomst na 31 maart 2009 niet meer verlengd zou worden. Aangezien Unamar van mening was dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht