JAR 2013/60, Voorzieningenrechter Kantonrechter Haarlem 14-12-2012, BZ0128, 580462/VV 12-290

Inhoudsindicatie

Schorsing concurrentiebeding wegens zwaarder drukken, Benoeming tot directeur geen ingrijpende functiewijziging, Nieuwe activiteiten onderneming wel

Samenvatting

De werknemer is op 1 december 1997 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij de werkgever. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. Met ingang van 1 januari 2000 is de werknemer aangesteld als algemeen en statutair directeur van de drie werkmaatschappijen van de werkgever. Op 7 augustus 2012 is de werknemer ontslagen als statutair directeur. Per 1 januari 2013 is de werknemer tevens arbeidsrechtelijk ontslagen. De werknemer…

Verder lezen
Terug naar overzicht