JAR 2013/62, Voorzieningenrechter Kantonrechter Maastricht 25-01-2013, , C/03/177255/KG ZA 12-535

Inhoudsindicatie

Handhaving concurrentiebeding na faillissement, Doorstart, Profiteren concurrent van wanprestaties werknemers onrechtmatig

Samenvatting

De werkgever is op 11 december 2012 failliet verklaard. Op 12 december 2012 heeft de curator de arbeidsovereenkomsten opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Bij e-mail van 19 december 2012 heeft de curator de twee werknemers erop gewezen dat in hun arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding is opgenomen en dat dit beding nog altijd geldig is, ondanks het faillissement van de werkgever. De curator heeft hierbij laten weten dat hij zich op…

Verder lezen
Terug naar overzicht