JAR 2013/74, Geschillencommissie Fusiegedragsregels SER 20-12-2012, , n.v.t.

Inhoudsindicatie

SER-Fusiegedragsregels geschonden, Geen ernstig verwijt werkgever, Gebrek aan wezenlijke invloed grotendeels te wijten aan vakbonden zelf

Samenvatting

Op 16 maart 2012 is de ondernemingsraad advies gevraagd over het voorgenomen besluit tot verkoop van een onderdeel van de werkgever. Op 26 maart 2012 heeft overleg plaatsgevonden tussen de ondernemingsraad, de vakbonden en de fusiepartijen. Op 29 en 30 maart 2012 zijn de opgevraagde en ontbrekende documenten door de werkgever aan de vakbonden verzonden. Op 11 april 2012 hebben de vakbonden extra informatie en heropening…

Verder lezen
Terug naar overzicht