JAR 2013/97, Kantonrechter Maastricht 20-12-2012, BY8457, 501673 AZ VERZ 12-237 (met annotatie van mr. E.L.J. Bruyninckx)

Inhoudsindicatie

Maximering vergoeding in verband met pensioenleeftijd, Verboden leeftijdsdiscriminatie, Sociaal Plan, Aanbeveling 3.5

Samenvatting

De werknemer, 59 jaar oud, is op 16 april 1976 bij de rechtsvoorganger van de werkgever in dienst getreden. Laatstelijk was hij werkzaam als Sales Desk Representative tegen een bruto maandloon van € 2.754,=, te vermeerderen met 8% vakantiebijslag en andere emolumenten. Tussen de werkgever en de vakbonden is een sociaal plan overeengekomen voor het jaar 2010. In het sociaal plan is bepaald…

Verder lezen
Terug naar overzicht