JAR 2014/119, Gerechtshof Amsterdam 04-03-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:646, 200.101.410/01

Inhoudsindicatie

Delegatie bevoegdheden aan OR in cao, Doorwerking afspraken met COR in individuele arbeidsovereenkomsten

Samenvatting

Binnen het TMG-concern (circa 2800 werknemers) geldt de Grafimedia-CAO. Deze cao kent een gelaagde structuur van arbeidsvoorwaardenvorming, wat betekent dat over bepaalde onderwerpen (decentrale) afspraken kunnen worden gemaakt door werkgever en OR/personeelsvertegenwoordiging. Eén van die onderwerpen is een nieuw in te voeren beloningssystematiek. In september 2009 heeft TMG aan de COR een voorstel gestuurd over de bovenmatigheid van salarissen. De COR…

Verder lezen
Terug naar overzicht