JAR 2014/12, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 05-11-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8304, 200.109.711 (met annotatie van mr. E. Cremers-Hartman)

Inhoudsindicatie

Bestaan arbeidsovereenkomst tussen alfahulp (“zelfstandige”) en thuiszorginstelling, Loondoorbetaling bij ziekte

Samenvatting

De werkneemster is sinds februari/maart 2007 werkzaam als alfahulp. Rond december 2008 verzorgde zij negen hulpbehoevenden/cliënten gedurende 26,5 uur per week. Van 18 december 2008 tot en met 30 januari 2009 is de werkneemster arbeidsongeschikt geweest door een gebroken pols. Na die tijd heeft zij alleen ’s middags gewerkt, gedurende 14,5 uur per week. De werkneemster heeft geen loon ontvangen tijdens haar…

Verder lezen
Terug naar overzicht