JAR 2014/121, Gerechtshof Amsterdam 02-04-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1049, 200.130.537 OK (met annotatie van mr. dr. I. Zaal)

Inhoudsindicatie

Aankondiging negatief advies met vragen aan ondernemer aangemerkt als advies OR, Personele gevolgen voldoende toegelicht

Samenvatting

CBB houdt zich bezig met coaching, trainingen, leer-werktrajecten, detachering, payrolling en administratieve HR-ondersteuning voor werkgevers. Op 6 mei 2013 heeft CBB aan haar OR advies gevraagd over inkrimping van de werkzaamheden en het verminderen van het personeelsbestand met 8,79 fte. Op 19 of 20 juni 2013 heeft de voorzitter van de OR telefonisch aan CBB laten weten dat de OR negatief…

Verder lezen
Terug naar overzicht