JAR 2014/173, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 18-03-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2199, 200.139.520 (met annotatie van mr. J. Dop)

Inhoudsindicatie

Opdrachtovereenkomst geëvolueerd in arbeidsovereenkomst, Tewerkstelling toegewezen

Samenvatting

B. heeft vanuit zijn eenmanszaak werkzaamheden verricht voor de werkgever. In februari 2013 is de werkgever met B. in gesprek gegaan over de schriftelijke vastlegging van de samenwerkingsrelatie, maar partijen hebben geen overeenstemming bereikt. In een brief van 18 juni 2013 van de werkgever aan het bedrijf van B. is aangegeven dat besloten is niet langer gebruik te maken van de diensten van B. De advocaat van B. vernietigt de opzegging, stellende dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht