JAR 2014/18, HvJ EU 28-11-2013, , C-309/12 (met annotatie van mr. J. van der Pijl)

Inhoudsindicatie

Overname loondoorbetaling bij faillissement, Beperking van betalingsverplichting van waarborgfonds

Samenvatting

De 18 werknemers hebben op 15 september 2003 hun arbeidsovereenkomst met de werkgever opgezegd, nadat de werkgever vanaf april 2003 was opgehouden met het betalen van het loon. Op 10 februari 2004 hebben de werknemers bij de rechtbank vaststelling van het bedrag van hun loonaanspraken en verkrijging van de gedwongen invordering daarvan gevorderd. Omdat het vermogen van de werkgever niet toereikend was om deze loonaanspraken te voldoen, hebben de werknemers op 28 november 2005 een…

Verder lezen
Terug naar overzicht