JAR 2014/19, HvJ EU 12-12-2013, , C-267/12

Inhoudsindicatie

Discriminatie op grond van seksuele geaardheid, Cao die bijzondere verlofdagen en huwelijkstoeslag alleen toekent aan gehuwden

Samenvatting

De werknemer, in dienst sinds 1998, heeft op 11 juli 2007 een samenlevingscontract gesloten met een persoon van hetzelfde geslacht. Naar aanleiding daarvan heeft hij verzocht om toekenning van de bijzondere verlofdagen en de huwelijkstoeslag die krachtens de nationale collectieve arbeidsovereenkomst van de werkgever worden toegekend aan werknemers die huwen. De werkgever heeft hem deze voordelen evenwel geweigerd op de grond dat deze overeenkomstig de cao alleen in geval…

Verder lezen
Terug naar overzicht