JAR 2014/203, Rechtbank Limburg, kantonrechter, locatie Maastricht 30-06-2014, , 3171825 CV EXPL 14-7060 (met annotatie van mr. C. Nekeman)

Inhoudsindicatie

Procedure ex art. 36 WOR bij dagvaarding ingeleid, Door ondernemer vastgestelde zetelverdeling geen representatieve afspiegeling, Schorsing besluit

Samenvatting

In januari 2013 zijn de acht divisies waaruit de ondernemer bestaat overgegaan in een viertal zorgbedrijven. De vijf divisies die onder het Zorgbedrijf Volwassenen vallen, behouden ieder hun eigen OR. Op 29 januari 2013 hebben de directie van het Zorgbedrijf Volwassenen en de voorzitters van de vijf ondernemingsraden een “Convenant Bijzondere ondernemingsraad Zorgbedrijf Volwassenen Mondriaan” ondertekend. Op 13 maart 2014 heeft de ondernemer…

Verder lezen
Terug naar overzicht