JAR 2014/257, Gerechtshof Amsterdam 16-09-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3875, 200.134.579/01

Inhoudsindicatie

Onlosmakelijke band tussen hoedanigheid aandeelhouder, directie en statutair directeur, Opzegging managementovereenkomst, Schadevergoeding

Samenvatting

De aandeelhouders/directeuren in Emmenel zijn de praktijkvennootschappen van de vier partners. Emmenel heeft met alle praktijkvennootschappen een managementovereenkomst afgesloten, opzegbaar met een opzegtermijn van zes maanden, onverminderd het in de wet en statuten bepaalde omtrent schorsing en ontslag van de bestuurder. De praktijkvennootschappen hebben onderling een aandeelhoudersovereenkomst gesloten waarin staat dat bij einde managementovereenkomst de aandelen aan de overige aandeelhouders worden aangeboden. LH is de praktijkvennootschap van L…

Verder lezen
Terug naar overzicht