JAR 2014/294, Gerechtshof Amsterdam 07-10-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4132, 200.134.062/01 (met annotatie van mr. E. Cremers-Hartman)

Inhoudsindicatie

Vermoeden van discriminatie in selectieprocedure (Universitair Docent (UD) bij UvA, Bewijsopdracht aan UvA ter weerlegging vermoeden

Samenvatting

Eiseres heeft gedurende 13 jaar gewerkt bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de UvA. Op 8 februari 2001 is eiseres gepromoveerd. Op 18 maart 2008 heeft de UvA een vacature voor de functie van Universiteit Docent (UD) bij de FEB geplaatst. Eiseres heeft naar deze functie gesolliciteerd. Bij e-mail van 19 mei 2008 heeft de UvA aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht