JAR 2014/37, HvJ EU 05-12-2013, , C-514/12

Inhoudsindicatie

Diensttijd doorgebracht bij andere werkgevers telt slechts gedeeltelijk mee voor anciënniteit, Strijd met recht op vrij verkeer van werknemers

Samenvatting

SALK is een holding voor drie ziekenhuizen en andere instellingen in het Land Salzburg. Het Land Salzburg is de enige aandeelhouder. De werknemers van SALK zijn in dienst bij het Land Salzburg. Bij SALK geldt een regeling die inhoudt dat voor werknemers van SALK, bij de vaststelling van de peildatum voor hun bevordering naar een volgende salarisgroep, de eerder bij SALK vervulde tijdvakken van beroepsactiviteit…

Verder lezen
Terug naar overzicht