JAR 2014/50, Gerechtshof Amsterdam 05-12-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4948, 200.130.057/01 OK

Inhoudsindicatie

Definitieve besluit mag niet afwijken van voorgenomen besluit, Pensioentoezegging wezenlijk onderdeel, Nieuw adviesrecht ondernemingsraad

Samenvatting

Op 16 januari 2013 heeft de bestuurder bij de OR een conceptadviesaanvraag ingediend met betrekking tot het zogeheten project Vilis. Op 18 april 2013 heeft de OR positief advies uitgebracht met daaraan gekoppeld een aantal voorwaarden. De bestuurder heeft op 19 april 2013 bevestigd dat, indien er zich veranderingen voordoen ten opzichte van de situatie die is omschreven in het nog te nemen besluit, de bestuurder dit zal melden aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht